Bilder från banan
15 May 2003.

Copyright of Lil Kitty, 2001-2005.